CENNIK
BADAŃ I USŁUG

Oferujemy kompleksowe badania okulistyczne oraz zabiegi chirurgiczne powiek w przystępnych cenach.
Cennik *

Badania podstawowe

Badania okulistyczne

200 zł
Kontrola okulistyczna do 2 tygodni
100 zł
Ekspresowa konsultacja okulistyczna
350 zł
Pomiar refrakcji – dobór okularów wykonywany przez refrakcjonistę
100 zł
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
50 zł
Badanie pod kątem doboru soczewek kontaktowych
250 zł

Badania specjalistyczne dodatkowe

(Wykonywane w Nowym Sączu, ul. Zielona 34)
Badanie OCT nerwu wzrokowego
200 zł
Badanie OCT siatkówki
200 zł
Pakiet OCT – badanie nerwu wzrokowego i siatkówki
350 zł
Pachymetria *pomiar grubości rogówki
80 zł

Procedury zabiegowe

Płukanie dróg łzowych
150 zł
Usunięcie ciała obcego z powierzchni oka **
250 zł
Podanie leku podspojówkowo/okołogałkowo
150 zł
Usunięcie szwów skórnych
100 zł
Usunięcie szwów spojówkowych
150 zł

Zabiegi chirurgiczne

Usunięcie gradówki
od 450 zł
Usunięcie chirurgiczne zmian skórnych okolicy oka ***
od 400 zł

* cennik obowiązuje od 01.12.2021
** cena obejmuje podstawowe badanie okulistyczne
*** brodaweczki, kaszaki, włókniaki, kępki żółte (cena uzależniona jest od wielkości i ilości usuwanych zmian oraz jest ustalana indywidualnie dla danego pacjenta podczas wizyty kwalifikacyjnej).