CENNIK
BADAŃ I USŁUG

Oferujemy kompleksowe badania okulistyczne oraz zabiegi chirurgiczne powiek w przystępnych cenach.
Cennik *

Badania podstawowe

Badania okulistyczne

220 zł
Kontrola okulistyczna do 2 tygodni
120 zł
Ekspresowa konsultacja okulistyczna
370 zł
Pomiar refrakcji – dobór okularów wykonywany przez refrakcjonistę
120 zł
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
70 zł
Badanie pod kątem doboru soczewek kontaktowych
270 zł

Badania specjalistyczne dodatkowe

(Wykonywane w Nowym Sączu, ul. Zielona 34)
Badanie OCT nerwu wzrokowego
220 zł
Badanie OCT siatkówki
220 zł
Pakiet OCT – badanie nerwu wzrokowego i siatkówki
370 zł
Pachymetria *pomiar grubości rogówki
100 zł

Procedury zabiegowe

Płukanie dróg łzowych
170 zł
Usunięcie ciała obcego z powierzchni oka **
270 zł
Podanie leku podspojówkowo/okołogałkowo
170 zł
Usunięcie szwów skórnych
120 zł
Usunięcie szwów spojówkowych
170 zł

Zabiegi chirurgiczne

Usunięcie gradówki
od 550 zł
Usunięcie chirurgiczne zmian skórnych okolicy oka ***
od 500 zł

* cennik obowiązuje od 01.01.2023
** cena obejmuje podstawowe badanie okulistyczne
*** brodaweczki, kaszaki, włókniaki, kępki żółte (cena uzależniona jest od wielkości i ilości usuwanych zmian oraz jest ustalana indywidualnie dla danego pacjenta podczas wizyty kwalifikacyjnej).