AMD – czyli zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem

Czym jest plamka żółta? Jest to centralna część siatkówki oka, skupiająca w sobie ogromną liczbę komórek światłoczułych, a przez to […]

Jaskra

Czym jest jaskra? Jaskra jest stanem potencjalnie zagrażającym ślepotą. W swojej istocie jest chorobą, która prowadzi do charakterystycznych uszkodzeń nerwu […]