Badanie OCT

Czym jest OCT?

Badanie OCT – Optyczna Koherentna Tomografia – jest nową specjalistyczną metodą diagnostyczną, umożliwiającą obrazowanie tylnego bieguna gałki ocznej, przede wszystkim siatkówki.

Tomograf pozwala uzyskiwać bardzo dokładne, przestrzenne przekroje siatkówki, co ułatwia wyspecjalizowanemu diagnoście na precyzyjną jej ocenę. Dzięki badaniu OCT można szczegółowo zbadać strukturę siatkówki, grubość jej włókien nerwowych, stan naczyń krwionośnych, stan nerwu wzrokowego. Badanie OCT służy wielu celom diagnostycznym dotyczącym wszystkich chorób siatkówki, jak i obserwacji skutków leczenia chorób siatkówki oraz zmian siatkówki w przebiegu jaskry.

https://jaskra.org.pl/badania/oct-tomografia/

Czemu służy OCT?

Badanie z użyciem aparatu OCT jest wykorzystuje się we wczesnej diagnostyce schorzeń. W związku z tym pomaga w wykryciu schorzeń takich jak jaskra, zwyrodnienie plamki (AMD), zmiany cukrzycowe w siatkówce oka, otwór w plamce czy obrzęk plamki.

Niewątpliwie schorzenia te mogą prowadzić nieuchronnie do utraty wzroku, dlatego ważna jest ich wczesna i precyzyjna diagnostyka. Badanie to pozwala również monitorować wyniki leczenia tych chorób dzięki czemu możemy poprawić nie tylko nasze zdrowie, ale i komfort życia codziennego.

Badanie to może być wielokrotnie powtarzane. Pozwala to na śledzenie przebiegu choroby, co w przypadku takich chorób jak AMD, jaskra lub retinopatia cukrzycowa – jest niezwykle ważne.

https://jaskra.org.pl/badania/oct-tomografia/