EyeMedica Nowy Sącz

 ul.Lwowska 80, Galeria „Trzy Korony” – parter
 18 441 65 99
 eyemedica.salon@gmail.com
 

EyeMedica Stary Sącz

  Rynek 7
 18 300 04 13
 eyemedica.salon@gmail.com